„Energetikai racionalizálás előkészítése Budapest Főváros Kormányhivatala intézményeinél”

KEOP-7.9.0/12-2014-0031

Kedvezményezett:
Budapest Főváros Kormányhivatala, 1056 Budapest Váci utca 62-64.

Projekt azonosító száma:
KEOP-7.9.0/12-2014-0031

Projekt címe:
„Energetikai racionalizálás előkészítése Budapest Főváros Kormányhivatala intézményeinél”

Szerződött támogatás összege:
66.509.438,- Ft

Támogatás mértéke:
100%

Támogatási szerződés megkötésének időpontja:
2014.11.26.

Projekt tervezett befejezési dátuma:
2015.10.31.

Közreműködő szervezet:
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság

Projekt leírása:

Energiahatékonysági beruházások elvégzéséhez tanulmány készítése 10 db ingatlanra vonatkozóan.

Budapest Főváros Kormányhivatala által fenntartott középületek általános energetikai állapota indokolttá teszi egy komolyabb mértékű komplex energiahatékonysági és megújuló energia használatot elősegítő beruházási program előkészítését.

A középületek energiahatékonyságának és megújuló energia használatának növelésével csökkenthető a közfeladat-ellátás energiafogyasztása, egyben hozzájárul a Nemzeti Reform Programban előirányzott 10%-os energia-megtakarítás eléréséhez, valamint a 2012/27/EU irányelv középületek energiahatékonysági fejlesztéséről szóló tagállami vállalások teljesítéséhez, összhangban a Nemzeti Épületenergetikai Stratégiával.

A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat értelmében valamint a 2012/27/EU direktíva alapján a hazánk előtt álló energetikai struktúraváltás során a teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket kell megvalósítani.

Az Európai Unió által elfogadott KEHOP 2014-2010 program is célul tűzte ki „az épületszektorban rejlő kiemelkedő energia-megtakarítási potenciál és az operatív programok közötti lehatárolásokat figyelembe véve az állami tulajdonú központi költségvetési szervek vagyonkezelésében álló középületek, közfeladat-ellátására használt épületeinek energiahatékonysági és megújuló energiaforrások alkalmazására irányuló korszerűsítésének támogatását”.

A középületek ilyen irányú energetikai fejlesztése nagymértékben hozzásegíti az országot az EU megújuló energiáról szóló 2009/28/EC direktívában meghatározott és a Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Tervben 2010-2020 kitűzött 14,65%-os megújuló energiaforrásból előállított energia bruttó végső energiafogyasztásban képviselt részarány elérésében.

A projekt megvalósításának primer célja a Budapest Főváros Kormányhivatala által fenntartott 10 épület energiafogyasztásának csökkentése, amely együtt jár az energiára fordított költségek és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenésével.

A program keretében az épületek komplex energetikai fejlesztése a cél, azaz hő technikai adottságok javítása, fűtési/hűtési/HMV rendszerek korszerűsítése, megújuló energiahasznosítása, világítási rendszerek modernizálása.

A projekt során 10 épület energetikai korszerűsítésének előkészítése valósul meg. Jelen projekt előkészítés célja, hogy a 2014-2020-as időszakban az Európai Uniós források társfinanszírozásával megvalósítandó energia hatékonysági projektek előkészítéséhez támogatást nyújtson, hozzájárulva az eredményes projekt implementációhoz és a majdan rendelkezésre álló források hatékony felhasználásához.

A Budapest Főváros Kormányhivatala használatában lévő 10 ingatlan energetikai korszerűsítését célzó beruházások keretében:

  • 10 db energetikai veszteségfeltáró tanulmány elkészítése (1-1 db ingatlanonként)
  • 10 db részletes energetikai megvalósíthatósági tanulmány elkészítése (1-1 db ingatlanonként)
  • Tervezői feladatok műszaki specifikációja engedélyezési tervek elkészítéséhez valamint tervdokumentáció, koncepció, a szükséges engedélyezési tervekkel. (Építész és gépész tervek engedélyezésre és tender kiírására alkalmas tartalommal.)

Azon épületek esetében, ahol komplex energetikai korszerűsítés a terv, 60%-ot meghaladó energiaköltség-megtakarítás a cél. Azon épületek tekintetében, ahol a részleges felújítás indokolt, ott a tervezett korszerűsítések a közelmúltban megvalósított energetikai korszerűsítésekkel együttesen kell elérjék ugyanazt az energiahatékonysági szintet.

A projektbe bevont ingatlanok:

1.
1138 Budapest, Váci út 172.
(Népegészségügyi Főosztály, 11.070 m2)
2.
1111 Budapest, Budafoki út 59.
(BFKH XI. Kerületi Hivatala, Egészségbiztosítási Főosztály; Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály; Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály, 8.753 m2)
3.
1165 Budapest, Baross Gábor utca 28-30
(BFKH XVI. Kerületi Hivatala, 582 m2)
4.
1173 Budapest, Pesti út 163.
(BFKH XVII. Kerületi Hivatala, 767 m2)
5.
1033 Budapest, Mozaik utca 5.
(Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 3.583 m2)
6.
1039 Budapest, Heltai Jenő tér 7-9.
(BFH III. Kerületi Hivatala, Rehabilitációs Ellátási és Szakértői Főosztály, 1080 m2)
7.
1148 Budapest, Bánki Donát park 12/F.
(BFKH XIV. kerületi Hivatala, 336 m2)
8.
1119 Budapest, Petzvál József utca 39.
(Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, 846 m2)
9.
2700 Cegléd, Táncsics Mihály utca 4.
(Nyugdíjbiztosítási Főosztály, 1.497 m2)
10.
1105 Budapest, Havas Ignác utca 1.
(BFKH X. Kerületi Hivatala, 327 m2)